Zwolnienia L4 – kiedy i na jaki okres przysługują?

Zwolnienia L4 – kiedy i na jaki okres przysługują?

Zwolnienia L4 to bardzo popularne zaświadczenia generowane przez uprawnionych do tego lekarzy. Obecnie niosą ze sobą również wiele udogodnień. Wszystko za sprawą wygodnej, elektronicznej formy, która nie tylko charakteryzuje się szybkim czasem wystawiania, ale także zwalnia chorego z wielu formalności, które do tej pory musiał wykonywać w przypadku urlopu chorobowego. Od 2018 roku chory nie ma na przykład obowiązku dostarczania zwolnienia do miejsca pracy. Wszystko automatycznie realizuje system. Dzięki temu, chory może w pełni skupić się na leczeniu, które pozwoli na szybszy powrót do zdrowia i pełni sił. W dzisiejszym artykule odpowiadamy kiedy można otrzymać takie zaświadczenie, a także odpowiadamy jakie świadczenia należą się choremu oraz jak je uzyskać.

W jakich sytuacjach można otrzymać zwolnienia L4?

Zwolnienia L4 można otrzymać przede wszystkim w sytuacji, kiedy pracownik z powodów zdrowotnych nie jest w stanie wykonywać obowiązków pracowniczych wynikających z umowy. Kluczowym jest posiadanie aktualnego ubezpieczenia. Po zwolnienie można się zgłosić jeśli zauważono niepokojące objawy wskazujące na chorobę, znaczny spadek samopoczucia i nastroju, które są skutkiem jakiejś dolegliwości, doznano urazu w trakcie wypadku lub chory wymaga hospitalizacji. Długość urlopu chorobowego jest ściśle ustalona przez przepisy. Ubezpieczony pracownik ma prawo do 182 dni zwolnienia w ciągu roku. Okres ten został wydłużony dla kobiet w ciąży oraz osób chorych na gruźlicę. W takich przypadkach urlop chorobowy może trwać nawet 270 dni. Zwolnienie może zostać także wystawione z datą wsteczną, jednak nie można ona przekraczać trzech dni.

Czy mamy prawo do zwolnienia jeśli zachoruje nasz bliski?

Innym rodzajem zwolnienia jest zwolnienie opiekuńcze, które również należy się każdemu ubezpieczonemu pracownikowi. Można z niego skorzystać w sytuacji zachorowania dziecka lub innej osoby z bliskiej rodziny. Działa na podobnych zasadach co zwolnienie chorobowe. Okres jego trwania jest jednak znacznie krótszy. Podczas choroby dziecka do lat 14. rodzic ma prawo do 60 dni urlopu opiekuńczego. Jeśli zachoruje dziecko starsze, ale nadal niepełnoletnie, wtedy okres zwolnienia może wynieść maksymalnie 14 dni. Rodzice starszych dzieci niepełnosprawnych mają prawo do 30 dni opieki nad dzieckiem. W przypadku zachorowania bliskiej osoby, ale innej niż dziecko, ubezpieczony pracownik będzie mógł skorzystać z 14 dni urlopu opiekuńczego. Istotnym warunkiem do otrzymania takiego zwolnienia, jest bycie jedyną osobą, która może podjąć opiekę nad chorym. W miejscu zamieszkania chorego nie może przybywać jakakolwiek inna osoba zdolna do zapewnienia opieki. Jedynym wyjątkiem jest posiadanie przez nią zwolnienia chorobowego. Wtedy będzie traktowana jako niezdolna do zapewnienia odpowiedniej opieki innemu choremu.

Przeczytaj również:  Damskie buty sportowe - sportowa kobiecość

Jakie świadczenia przysługują podczas zwolnienia L4?

Zwolnienia L4 są ściśle związane z kilkoma korzyściami i przywilejami jakie przysługują choremu, ubezpieczonemu pracownikowi. W trakcie urlopu chorobowego lub opiekuńczego nie zostaje on pozbawiony stałego dochodu. Ma on prawo do otrzymania wynagrodzenia chorobowego lub zasiłku. Oba świadczenia mają taką samą wysokość, czyli 80% podstawy wynagrodzenia, które oblicza się jako średnią wypłat otrzymanych w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy. Istnieją przypadki, kiedy chory może otrzymać zasiłek w wysokości 100% podstawy. Należy do nich zwolnienie podczas ciąży lub otrzymane w wyniku doznania urazu w wypadku podczas drogi do lub z pracy. Wynagrodzenie chorobowe jest wypłacane przez pierwsze 33 dni zwolnienia. Po tym czasie obowiązek rozliczeń przejmuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który wypłaca je w formie zasiłku. Świadczenia w trakcie zwolnienia to ogromny przywilej dla pracownika. Dzięki nim zachowuje on stały przypływ środków niezbędnych do życia.

Jak można je uzyskać?

Jak poprosić o zwolnienie lekarskie? Najpowszechniejszym rozwiązaniem jest odwiedzenie gabinetu lekarskiego i poddanie się badaniu, które potwierdzi zasadność urlopu chorobowego. W trakcie panującej pandemii dopuszcza się, a nawet zaleca, kontakt telefoniczny z lekarzem lub konsultację online. Te sposoby pozwalają na uzyskanie zwolnienia po przeprowadzeniu dokładnego wywiadu na temat zdrowia. Nie mając możliwości skontaktowania się z lekarzem można wybrać inny, ostatnio bardzo popularny sposób uzyskania L4. Wystarczy odwiedzić jedną z witryn oferujących generowanie zwolnień online. Po wypełnieniu formularza znajdującego się na stronie internetowej, gotowe zwolnienie zostanie przesłane na konto pacjenta, którego dotyczy. Proces wystawiania jest bardzo szybki, a elektroniczna forma gwarantuję wygodę w realizacji urlopu chorobowego. Pacjent nie musi załatwiać dodatkowych formalności lecz w pełni skupić się na kuracji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *