Nordic Walking Park Podkarpacie Centrum

Liczniki internetowe
Idź do spisu treści

Menu główne

NORDIC WALKING PARK PODKARPACIE CENTRUM

Zrealizowany projekt współpracy
”NORDIC WALKING PARK PODKARPACIE CENTRUM”
przykładem „dobrych praktyk”


 W dniach 14-16 marca br. w Jasionce odbyło się spotkanie koordynacyjne Grupy Roboczej Województw ds. PROW 2007-2013 działającej przy Konwencie Marszałków RP. Rolę gospodarza pełnił Samorząd Województwa Podkarpackiego. W spotkaniu koordynacyjnym wzięli udział przedstawiciele Instytucji Zarządzającej - Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencji Płatniczej - Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, reprezentanci komórek wdrażających działania samorządowe ze wszystkich 16 województw oraz dyrektor Departamentu Programów Europejskich Banku Gospodarstwa Krajowego. Uczestników narady przywitał Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego Pan Lucjan Kuźniar. Spotkania koordynacyjne Grupy Roboczej Województw ds. PROW 2007-2013 odbywają się cyklicznie i stanowią ważne forum, na którym poruszane są najważniejsze zagadnienia związane z procesem wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Program spotkania Grupy Roboczej obejmował w głównej mierze tematy związane z aktualnymi problemami związanymi z wdrażaniem Osi 4 Leader.

 Spotkanie również było okazją do zaprezentowania przykładów „dobrych praktyk” z terenu województwa podkarpackiego. Wszystkim uczestnikom spotkania wręczono przygotowane przez Stowarzyszenie LGD „Dorzecze Mleczki” filmy i materiały promocyjne. Duże zainteresowanie wzbudził film promujący ”NORDIC WALKING PARK PODKARPACIE CENTRUM”. Niekonwencjonalna formuła pozostałych materiałów  informacyjnych (mapników) została przyjęta również z dużą przychylnością.


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego