Nordic Walking Park Podkarpacie Centrum

Liczniki internetowe
Idź do spisu treści

Menu główne

Film Nordic Walking Park Podkarpacie Centrum

Film Nordic Walking Park Podkarpacie Centrum został przychylnie przyjęty na międzynarodowej konferencji naukowej pt. „Rola organizacji pozarządowych w promocji turystyki”.

 Dwudniowa konferencja organizowana przez Uniwersytet Rzeszowski wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego odbyła się w Rzeszowie i w Targowiskach w dniach 8 i 9 grudnia 2011 r. Celem konferencji było ukazanie obecnego stanu i perspektyw rozwoju turystyki w kraju i Europie. Szczególną uwagę poświęcono działalności organizacji pozarządowych i ich roli w kreowaniu nowych produktów turystycznych i promocji turystyki.
 Z obszernym referatem, zilustrowanym fragmentami filmu promocyjnego, wystąpił dr Paweł Rut z Uniwersytetu Rzeszowskiego, przedstawiając możliwości jakie dla tworzenia nowych produktów turystycznych i rekreacyjnych daje podejmowanie współpracy przez stowarzyszenia funkcjonujące jako Lokalne Grupy Działania. Na przykładzie dwóch LGD: „Dorzecza Mleczki” i „Krainy Sanu” – został zaprezentowany sposób tworzenia partnerstwa, nawiązywania współpracy, pozyskiwania funduszy ze środków unijnych na innowacyjne przedsięwzięcia, a także skutecznej realizacji projektów. Zrealizowany w ciągu 10 miesięcy, największy w Polsce kompleks Nordic Walking Park Podkarpacie Centrum, zyskał duże zainteresowanie wśród uczestników konferencji. Zwracano uwagę na jego możliwości wykorzystania także dla potrzeb innych form rekreacji, możliwości ożywienia ruchu turystycznego i za jego pośrednictwem poprawy sytuacji życiowej lokalnych społeczności. Z dużą aprobatą przyjęto film promocyjny, który w sposób kompleksowy ukazuje nie tylko sam projekt parków, ale także inne walory turystyczne interesujące przyjezdnych – walory krajobrazowe, zabytkowe obiekty architektury świeckiej i sakralnej, obiekty noclegowe, ośrodki rekreacyjne i inne atrakcje turystyczne promowanych terenów.
 Udział  w konferencji wzięli przedstawiciele różnych środowisk związanych z turystyką, pracownicy naukowi, przedsiębiorcy turystyczni, przedstawiciele instytucji publicznych i organizacji turystycznych. Kopie filmu promocyjnego powędrowały do przedstawicieli środowisk naukowych m.in. z województw dolnośląskiego, mazowieckiego, lubelskiego. Zainteresowanie projektem wyrazili także goście ze Słowacji i z Ukrainy.

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego