Nordic Walking Park Podkarpacie Centrum

Liczniki internetowe
Idź do spisu treści

Menu główne


NORDIC WALKING PARK PODKARPACIE CENTRUM


MIĘDZYREGIONALNY PROJEKT WSPÓŁPRACY


PARTNERZY

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki”
ul. Bernardyńska 1A, 37-200 Przeworsk
tel./faks: 16 648 98 88 wew. 108
e-mail: biuro@dorzeczemleczki.pl
www.dorzeczemleczki.pl

Stowarzyszenie „Kraina Sanu”
Lokalna Grupa Działania
37-204 Tryńcza 127
tel. 16 642 23 20
e-mail: krainasanu.lgd@gmail.com
www.krainasanu.pl

   Partnerzy projektu współpracy z dumą informują o utworzeniu 403 km certyfikowanych tras do uprawiania nordic walking na stosunkowo niewielkim obszarze 10 gmin z powiatów przeworskiego, jarosławskiego i leżajskiego o łącznej powierzchni 1086 km 2. W  każdej gminie zlokalizowany został 1 Nordic Walking Park o określonej trudności i długości tras. Poszczególne gminy połączone zostały trasami łącznikowymi, co tworzy w konsekwencji „pajęczynę” tras. Projekt współpracy w sposób nowatorski wniósł zmiany podejścia do sposobu wykorzystania posiadanych zasobów przyrodniczych i kulturowych poprzez rozwój turystyki aktywnej i kulturowej na bazie certyfikowanych tras nordic walking, jako projektu kumulującego trasy o różnej trudności i długości połączone w precyzyjnie stworzoną sieć, co jest rozwiązaniem innowacyjnym niestosowanym dotychczas w tej skali w Europie.
   Projekt współpracy realizowany był przez 2 lokalne grupy działania z województwa podkarpackiego przez pierwsze dziesięć miesięcy 2011 roku, a współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Projekt współpracy realizowany był zgodnie z założonym planem, a założone cele zostały osiągnięte. Budżet projektu współpracy został rozliczony w 100%, zgodnie z przyjętym harmonogramem. Koordynatorem projektu współpracy była Jadwiga Stebnicka z ramienia Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki”. Wykonawcą wytyczenia i oznakowania tras była firma Stacja-Zdrowie.pl pod bacznym okiem Rafała Przyszlaka Krajowego Konsultanta ds. Tras Polskiej Federacji Nordic Walking.
   Nordic Walking Parki funkcjonują w Gminach: Przeworsk, Gać, Zarzecze, Tryńcza, Adamówka, Kuryłówka, Grodzisko Dolne, Wiązownica, Jarosław oraz Mieście i Gminie Sieniawa. Trasy zostały wytyczone w formie pętli, w taki sposób, aby wyjście na każdą z tras w obrębie Parku zlokalizowane było w tym samym punkcie. Wszędzie na starcie istnieje możliwość zaparkowania samochodu, jak również znajduje się miejsce na wykonanie niezbędnych ćwiczeń. System oznakowania został wykonany w oparciu o odpowiednią charakterystykę oznaczeń używanych do znakowania terenów Nordic Walking Park, bazując na istniejącym systemie Europy Środkowej. Na trasach znajdują się czytelne tablice, zgodne z ogólnoeuropejskimi standardami rekreacji nordic walking. Zawierają one szczegółowe mapy, ogólne informacje na temat techniki, doboru sprzętu i walorów zdrowotnych nordic walking. Na tablicach zamieszczone zostały również informacje o podstawowych ćwiczeniach fizycznych. Umożliwia to samodzielne wykonanie: rozgrzewki, ćwiczeń wzmacniających mięśnie oraz ćwiczeń rozciągających.  Zostali wyszkoleni przez Polską Federację Nordic Walking instruktorzy, którzy posiedli uprawnienia do samodzielnego prowadzenia zajęć treningowych z zakresu nordic walking.

Zachęcamy gorąco do korzystania z tras i smakowania piękna naszej ziemi o każdej porze roku. 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego